INFORMATION REGARDING CLASS-WISE TOTAL ENROLMENT AS ON 31.07.2018

 

Class I-50

Class II - 43

Class III - 57

Class IV - 58

Class V - 50

Class VI - 54

Class VII - 55

Class VIII - 57

Class IX - 60

Class X - 36

Class XI - 32